National Biotechnology Week 2012

Posted by on Nov 14, 2012 in Events, News | 0 comments

National Biotechnology Week 2012

 

 

 

 

 

 

 

 Bioteknolohiya para sa Kalikasan, Kalusugan, Kagandahan, Kabuhayan at Kaunlaran.

OK ang 5K sa sa Kalusugan Pangkalahatan: Mamamayan at Kalikasan